Fáilte roimh an gcinneadh gan Gaelscoil Laighean a athlonnú – Ward

Fanfaidh an scoil i gcóiríocht sealadach go dtí go bhfuil cóiríocht oiriúnach bunaithe laistigh d’abhantrach na Carraige Duibhe-Bhaile an Bhóthair

11th June 2021 - Senator Barry Ward

Tá fáilte curtha ag Seanadóir Fhine Gael roimh chinneadh na Roinne Oideachais gan Gaelscoil Laighean a athlonnú, go sealadach, go suíomh mí-oiriúnach in Ascaill Eblana i nDún Laoghaire.

Ag labhairt tar éis an fhógra, dúirt an Seanadóir Barry Ward: “Tá sé tharr barr a fhoghlaim gur éist an Roinn leis an gcomhphobal scoile agus gur bheartaigh siad gan Gaelscoil Laighean a athlonnú, ar bhonn sealadach, go foirgneamh atá go hiomlán mí-oiriúnach i nDún Laoghaire. Tá sé mar aidhm ag Gaelscoil Laighean freastail ar comhphobal na Carraige Duibhe-Bhaile an Bhóthair: tá Dún Laoghaire lasmuigh dá habhantrach agus moladh seafóideach a bhí ann í a bhogadh go Ascaill Eblana.

“Tá an cheist seo ardaithe agam leis An tAire Oideachais, Norma Foley TD, i Seanad Éireann níos mó na uair amháin, i scríbhinn, go pearsanta agus i gceist pharlaiminte. Tá ríméad orm a fheiceáil gur éist sí leis na hargóintí agus go ndearna sí an cinneadh ciallmhar seo a mbeidh fáilte curtha roimhe ag tuismitheoirí, daltaí, múinteoirí agus an comhphobal scoile ar fad.”

Ritheadh pobalbhreith sa bhliain 2018, mar fhreagra ar riachtanas a bhí aimsithe sa daonáireamh deireanach do bhunscoil nua i gceantar na Carraige Duibhe-Bhaile an Bhóthair, a léirigh an-tacaíocht do Ghaelscoil neamh-shainchreidmheach. Bunaíodh Gaelscoil Laighean ar Lána na Cille i Mí Meán Fómhair 2019, i gcóiríocht sealadach, agus tá an-rath uirthi ach ní cóiríocht fad-téarmach atá ann.

“Gabhaim buíochas leis an Aire as ucht an cinneadh seo a dhéanamh. Toisc gur féidir linn a bheith cinnte anois go bhfanfaidh Gaelscoil Laighean in abhantrach na Carraige Duibhe-Bhaile an Bhóthair, caithfimid tús áite a thabhairt do chóiríocht bhuan fad-téarmach a aimsiú laistigh den cheantar sin, agus riachtanais dhaltaí agus thuismitheoirí na scoile a chur san áireamh”, a chríochnaigh an Seanadóir Ward.

 

Stay Up To Date With Fine Gael