Skip to main content

Preparations underway on Action Plan for the Twenty Year Strategy for the Irish Language – Kyne

1st March 2017 - Senator Sean Kyne

Minister for Gaeltacht Affairs and Natural Resources and Fine Gael TD for Galway West and Mayo South Seán Kyne, has today (Wednesday) confirmed that his Department is working on an Action Plan for the Twenty Year Strategy for the Irish Language.

The Action Plan will draw on the report compiled for the Department by the NUIG’s Acadamh na hOllscolaíochta and will emulate the style of the Government’s Action Plan for Jobs by setting out clear goals to be achieved and points of responsibility for the period 2017 to 2022.

Commented Minister of State Kyne: “The launch today of Seachtain na Gaeilge is a reminder of the place and value of An Ghaeilge in our country. The Twenty Year Strategy for the Irish Language (2010 – 2030) is an ambitious document aiming to increase the number of daily Irish speakers, to support the Gaeltacht and use of An Ghaeilge as the community language, and to increase the visibility of An Ghaeilge across our society.

“We are making progress on the implementation of the Strategy, with innovations such as the launch of the first ever Policy Strategy for Gaeltacht Education and the targeted support for Údarás na Gaeltachta and the hundreds of Irish language organisations across the country.

“However, a new Action Plan with clear objectives and points of responsibility will help guide the effective and timely implementation of the Twenty Year Strategy. My Department officials are working on this Action Plan which will be relevant to Gaeltacht communities but also communities across the country as we seek to achieve the aims of the Twenty Year Strategy.

“I anticipate that the Action Plan, which is an initiative I have specifically sought, will be published by this summer.”

 


Ullmhúcháin ar siúl maidir leis an bPlean Gníomhaíochta don Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge – Kyne

 Tá sé deimhnithe ag an tAire Gnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha agus TD Fine Gael  do Ghaillimh Thiar agus Maigh Eo Theas, Seán Kyne inniu go bhfuil a Roinn ag obair ar Phlean Gníomhaíochta don Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge.

Beidh an Plean Gníomhaíochta a tharraingt ar an tuarascáil don Roinn a thiomsaigh OÉG Acadamh na hOllscolaíochta agus a dhéanamh aithris ar an stíl do Phlean Gníomhaíochta an Rialtais do Phoist le spriocanna soiléire atá le baint amach agus pointí freagrachta don tréimhse 2017-2022.

Dúirt an tAire Stáit Kyne: “Tá an seoladh inniu do Sheachtain na Gaeilge i gcuimhne ar an stadus agus luach na Ghaeilge inár dtír. Is doiciméad uaillmhianach é  An Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge (2030 2010)  atá ag iarraidh méadú ar líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge, tacaíocht a thabhairt don Ghaeltacht agus úsáid An Ghaeilge mar theanga an phobail agus chun méadú ar infheictheacht An Ghaeilge sa bpobal.

“Táimid ag déanamh dul chun cinn ag chur i bhfeidhm na Straitéise le nuálaíochtaí cosúil le seoladh Straitéise um Beartas d’Oideachas Gaeltachta don chéad uair riamh agus an tacaíocht atá dírithe ar Údarás na Gaeltachta agus na céadta eagraíochtaí Gaeilge ar fud na tíre.

“Mar sin féin, cabhróidh Plean Gníomhaíochta nua le cuspóirí agus pointí freagrachta soiléire chun go feidhmiú an Straitéise Fiche Bliain go héifeachtach agus go tráthúil. Tá mo chuid oifigigh sa Roinn ag obair ar an bPlean Gníomhaíochta a bheas ábhartha don phobail Gaeltachta agus don phobail ar fud na tíre agus muid ag iarraidh aidhmeanna na Straitéise Fiche Bliain a bhaint amach.

“Measaim go mbeidh an Phlean Gníomhaíochta foilsithe an tsamhraidh seo, tionscnamh a lorg mé go speisialta.”

Stay Up To Date With Fine Gael